Kaili Electronic Limited-Buzzer Manufacturer

Address:

Maioqiao Town ,Changzhou,Jiangsu China 213177
Tel:86-519- 86462433 :Fax:86-519-86471336
E-mail:chaokaien@163.com
E-mail:sales@piezo-indicator.com
http://www.piezo-indicator.com